Ефективна реклама за хотелиери в най-голямата мрежа от туристически портали в България. ДРС ТРАВЕЛ

Рекламирай хотел с промоция

Търсене:

Топ Курорти

Правни условия

Условия за ползване на www.hoteli-bg.org

I ПОСЕТИТЕЛИ (КЛИЕНТИ) НА САЙТА

1. Предлагаме на Вас, клиентът, сайта www.hoteli-bg.org, предназначен да бъде приет от Вас без промяна на условията и договореностите в него. Употребата на този уеб-сайт от Ваша страна представлява съгласието Ви с всички условия и уговорки в него.

2. www.hoteli-bg.org е информационна система (уеб сайт) собственост на ДРС - Травел ЕООД.

3. Всички графични елементи (включително лога, снимки и флаш анимации) са собственост на собственика на сайта - ДРС - Травел ЕООД

4. Публикуването, редактирането и изтриването на каквато и да е информация на сайта (снимки, текст, програмни модули, графични елементи), без изричното съгласие на ДРС - Травел ЕООД, е строго забранено.

5. Публичната употреба (ползване с търговски цели, публикуване в други информационни системи) на информация от сайта www.hoteli-bg.org , без изричното съгласие на ДРС - Травел ЕООД e забранено.

6. Забранено е ползването на непредоставен достъп и следенето на различни показатели на този уеб-сайт, чрез ползването на бот, паяк, шпионин, както и други автоматични средства или ръчни прийоми за каквито и да било цели без изричното одобрение на ДРС - Травел ЕООД.

7. Няма ограничения за ползването на сайта. В него могат да сърфират всички.

8. Разрешено е пренасяне на информация от всички потребители на хартиен носител с цел лична употреба.

9. При установяване от страна на потребителя, че информацията за даден туристически обект не отговаря на истината, може да заявите своето мнение на страницата с коментари за съответния туристически обект , както и да информирате ДРС - Травел ЕООД за неточностите чрез формата „за контакти". Подадените аргументирани сигнали ще бъдат проверявани.

10. ДРС - Травел ЕООД не носи отговорност за невярна, неактуална или непълна информация за туристически обект (място за настаняване). Тази информация се предоставя от самия собственик на място за настаняване, при което той декларира, че тя е вярна точна и актуална. Чрез месечни проверки ДРС - Травел ЕООД се опитва да гарантира коректността и актуалността на информацията, без да поема такъв ангажимент пред своите потребители.

11. Информационния поток (включително чрез формата за заявка за резервация) между турист и собственик на място за настаняване е непосредствен и без намесата на ДРС - Травел ЕООД. ДРС - Травел ЕООД не овъзмездява пропуснати ползи заради прекъсване на информационния поток между турист и собственик на място за настаняване.

 

II ЗА СОБСТВЕНИЦИ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ (ИЛИ ОПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ ТЯХ ЛИЦА)

1. Участието на място за настаняване в информационната система на www.hoteli-bg.org влиза в сила след даване на съгласие от страна на „ДРС - Травел ЕООД на база подадена заявка за участие към системата.

2. Интернет сайтът: www.hoteli-bg.orgе собственост на „ДРС - Травел ЕООД .

3. Формата на участие и условията за това се определят от ДРС - Травел ЕООД според публикуваните в сайта тарифи.

4. ДРС - Травел ЕООД предлага своите фиксирани услуги и рекламни тарифи на обявените в сайта цени, като запазва правото си да се отклонява от тях при промоции и отстъпки.

5. ДРС - Травел ЕООД не поема никакви ангажименти за уреждане на взаимоотношения между туристи и собственици на места за настаняване. ДРС - Травел ЕООД не притежава лицензи за туроператор и/или туристическа агенция. „ДРС - Травел" ЕООД изгражда под сайтове на собствениците на места за настаняване и им предлага място да публикуват информация за своите обекти в рамките на www.hoteli-bg.org.

6. „ДРС - Травел" ЕООД може да откаже участие на собственици на места за настаняване, който са предоставили малко, некоректна, некачествена или неактуална информация (текст, снимки, ценови оферти), както и на такива, които не са заплатили сумите необходими за включване и/или участие в сайта.

7. „ДРС - Травел" ЕООД си запазва правото без предупреждение да прекратява участието на такива собственици на обекти, които не са заплатили дължимите суми за участие или реклама.

8. При прилагане на некоректна информация (неистински и/или неактуални снимки, подвеждащ текст, цени неотговарящи на действителните в момента) от страна на собственик на място за настаняване, „ДРС - Травел" ЕООД си запазва правота да прекрати участието, без да обезщети собственика на място за настаняване с платена от него сума за участие или реклама.

 

При даване на информация за обекта чрез интерактивна форма за попълване или индиректна такава Вие декларирате следното:

1. Предоставената от Вас информация (текст, снимки, ценова информация) е коректна, точна и актуална.

2. Вие сте собственик на място за настаняване, или лице упълномощено от собственика.

3. Вие сте съгласни посетителите да пишат коментари, по отношение на Вашата дейност.

4. Разбирате функцията на „ДРС - Травел" ЕООД като информационен посредник. „ДРС - Травел" не отговаря за достоверността на информацията, която получавате от потенциалите си клиенти (включително нереални резервации и оплаквания) и не носи отговорност за пропуснатите от Вас ползи в тези случаи.

5. Вие сте съгласни с посочените по-горе правила и условия за участие.

 

Партньори

Горещи оферти